psychológia
Aké je to byť ženou v mužskom svete?

Aké je to byť ženou v mužskom svete?

Zložité. Vo väčšine času si to možno ani neuvedomujeme, pretože sme zahádzané nie len povinnosťami, ale aj stereotypmi, a tiež dedíme určité hodnoty a tradície.

Nepatrím medzi extrémné feministky, som za rovnosť pohlaví. Ale so všetkým, či sú to povinnosti, zodpovednosti, ale aj následné odmeny a tresty. Ale okrem reality, ktorú si len občas uvedomujem, som dostala možnosť vypracovať tému rozdieloch mužov a žien. A čím bližšie som mala možnosť nazrieť, tým viac som videla rozdiely a priepasti, ktoré tieto dva rody spájajú. Dovolím si preto vybrať niekoľko zaujímavých faktov z mojej práce.

Fyziológia a mozog žien a mužov

To, či sa z nás stane žena alebo muž, je v prvom rade vec chromozómov. Ak sa stretnú dva chromozómy X, narodí sa žena. Ak sa skombinuje chromozóm X a Y, môžeme očakávať muža. Ale toto je stále záležitosť len nášho výzoru. Dôležité sú udalosti, ktoré sa dejú vo vyvíjajúcom sa mozgu budúceho človiečika.

Ľudský mozog sa vyvíja počas tehotenstva a počas 16. a 28. týždňa dochádza k pohlavne špecifickej diferenciácii. V hypotalame a v lymfatickom systéme dochádza k reakciám s vylučovaním hormónov. To znamená, že ak mozog je stimulovaný testosterónom alebo stradiolom, nový človek bude mať mužské správanie, a naopak, ak pôjde o progesterón a estrogén, správanie bude ženské. V hypotalame a v lymfatickom systéme sa totiž nachádzajú štruktúry, v ktorých sa tvorí a ukladá spomienka na hormonálny stav a následne vytvára správanie. (Karsten, 2006)

Ak sa na mozog pozrieme z pohľadu evolúcie, muži sú lepší v orientácii v priestore, zatiaľ čo ženy dominujú v statostlivosti o deti, vo vedení domácnosti. Na základe týchto zistení muži sú viac výkonnejší v vpravo-ľavom rozlišovaní, odhaľovaní skrytých obrazcov, v mentálnej rotácii, čo pramení z čias, kedy muži boli lovci. Ženy zase lepšie využívajú nie len verbálnu, ale aj neverbálnu komunikáciu, a taktiež intuíciu, čo súvisí s tým, že v minulosti skôr zbierali bobule a starali sa o potomstvo. (Kulišťák, 2011)

Postavenie mužov a žien v spoločnosti

Muži a ženy počas celého prierezu dejín vzájomne bojujú o moc. Dôkazy o tom nachádzame už od čias praveku z pohrebných nálezov a umeleckých diel. Koncepcia rodu a rodových rolí sa najviac prejavila v staroveku podľa skúmania moci, vládnutia, náboženstva, rodinnej štruktúry a povolania. Nachádzame informácie o iniciačných rituáloch určených pre chlapcov a dievčatá. Vo veľkom prípade išlo o vládu mužov. Nie je to však pravidlo, lebo história Grécka a Egypta hovorí aj o mocných ženách. Je však pavdepodobné, že tieto ženy nadobudli veľa stereotypných mužských vlastností. Preto sa vývinom civilizácie delili kultúry, ktoré boli patriarchálne, kde muž mal vyššie postavenie nad svojou manželkou a rodinou, alebo v menšine aj matriarchálne, kde žena vládla v domácnosti. (Bogucki, 2008)

Čo to znamená v číslach?

Myslíme si, že žijeme v modernom svete, kde sú si ženy a muži rovnocenní. Ale naozaj sú? V skutočnosti aj táto moderná doba je založená na vláde mužov. Neveríte?

Podľa údajov z roku 2017 je žien v populácii menší, presnejšie 49,6 %. A hoci si myslíme, že žijeme v civilizovanom svete, stále sa nájdu krajiny vo východnej a južnej Ázii, či v strednej a severnej Afrike, kde pereferujú narodenie syna. Toto sú krajiny, v ktorých je naďalej silne zastúpený patriarchát, čiže produktívne aktíva sa pohybujú cez mužskú líniu v rodine. V rámci spoločnosti je muž braný ako pevný bod, kým žena za akýsi pohyblivý, čo v praxi znamená to, že ak sa žena vydá, opustí svoju a pripojí sa k mužovej. To prináša sociálne a ekonomické výhody pre mužov. Sú však aj krajiny, kde je patriarchát zastúpený miernejšie. Príkladom toho napríklad zmena priezviska žien, keď sa vydajú. Rod pokračuje po mužskej línii. Okrem toho dodnes existuje veno, čo je prevod majetku alebo peňazí z domu nevesty na rodinu ženícha. Ďalšou veľkou ukážkou patriarchátu v spoločnosti je to, že muž by mal priniesť rodine lepšie ekonomické príležitosti, čo spôsobuje podhodnotenie práce žien. V mnohých krajinách predstavuje neplatená alebo neformálna práca hlavný podiel v nezamestnanosti žien. V sociálnej sfére je podľa prieskumov pretrvávajúci tlak členov rodiny, či celých komunít, niekedy až psychické a fyzické týranie, ak žena neporodí syna, ale dcéru. (Ritchie, Roser, 2019)

Čo s tým môžeme robiť?

Viacero výskumov ukazuje, že vzdelavánie je cesta. Nie len vzdelávanie v škole, ale už od útleho detstva priamo v rodinách.

Vzdelávanie nás vedie k lepšiemu svetu. Nie len že sa istým spôsobom znižuje preferencia mať syna, ale dochádza k znižovaniu diskriminácie žien. A taktiež vzdelávanie žien súvisí aj so znížením mortality detí. Štúdie ukazujú, že vďaka vyššiemu vzdelaniu žien, žena – matka prispieva k zdravším návykom rodiny, možnosti voľby a tiež k rozostupom medzi jednotlivými pôrodmi. Keď krajina začne bohatnúť, zvyšuje sa úroveň vzdelania, ženy získavajú viac práv na vzdelávanie, zvyšuje sa ich účasť na trhu práce a majú možnosť rozhodovať o zdravotnej starostlivosti, čo znižuje mieru plodnosti, čiže nie sú nútené rodiť, až kým do rodiny neprinesú mušžského potomka. (Ortiz-Ospina, Roser, 2019)

Len pre zaujímavosť, na Slovensku priemerný muž zarobí o 14,1 % viac ako žena. A to nie je spravodlivé! Preto nakloním misku váh na stranu žien. Od dnešného dňa nasledujúcich 10 dní ponúkam ženám zľavu na koučing presne o 14,1 %, takže za svoj rast do 18. 3. 2021 zaplatíte len 38,65 €.

Krásny deň žien. A budujme spolu rovnosť. Rovnosť ľudskej rasy.

 

Použitá literatúra:

Bogucki, P. (2008). Encyklopedia of Society and Culture in the Ancient World, volume 1.
Karsten, H. (2006). Muži a ženy: genderové role, jejich původ a vývoj.
Kulišťák, P. (2011). Neuropsychológie.
Ortiz-Ospina, E., Roser, M., Ritchie, H. (2018, 2019) Our Would in Data