(Moje) zázraky v čase pandémie

Táto doba prináša so sebou množstvo smútku, bolesti, strachu, úzkosti, depresie… prináša aj niekoľko zázrakov. A tých niekoľko zázrakov sa stalo za mojej prítomnosti v domove dôchodcov, kde momentálne pracujem ako pomocný psychológ. Stretávam sa tu s viacerými klientmi, niektorí sú v ťažkej zdravotnej situácii. A napriek tomu sa tu stali tri veľké zázraky v priebehu niekoľkých dní, a to…