psychológia
Prečo robíme dokola tie isté chyby?

Prečo robíme dokola tie isté chyby?

Každý z nás to už niekedy zažil. Zrazu sa ocitneme v situácii, ktorá nám je známa. Naše rozhodnutia sa podozrivo podobajú. A aj to, čo sa následne stane, je rovnaké, hoci sa to snažíme zmeniť. Najčastejšie sa tieto situácie opakujú v našich vzťahoch. Priateľstvá či partnerstvá, ktoré skončia sklamaním. Alebo náš vzťah zamestanec – zamestnávateľ. A možno sa len cítime vnútorne nešťastní, nespokojní, aj keď na to nemáme žiaden dôvod.

A predsa sa nejaký dôvod nájde. Je v nás, v našom podvedomí, v našom vnútornom svete. Naše vnútorné dieťa je zranené.

vnútorné dieťa“Vnútorné dieťa“ je naše skutočné ja. Časť nás, ktorá sa formovala v prenátalnom období do našich približne 6 rokov. Je to ozvena toho, čo sme zažili. (Odborne povedané, je to semi-nezávislá subpersóna podriadená bdelosti vedomej mysle.) Z času na čas sa objaví a ukazuje nám naše túžby, alebo koná za nás bez toho, aby sme si to uvedomili.

Ako dospievame, toto dieťa v sebe potláčame, nepočúvame a zraňujeme. To môže spôsobovať pocit osamelosti, nešťastia, alebo to, že opakujeme dokola tie isté chyby.

Čo je to vnútorné dieťa a ako vzniká?

Naše vnútorné dieťa sa začína budovať ešte v brušku matky. Zvuky okolo nás, hladina stresu, hojnosť alebo nedostatok „dobrých“ hormónov, výživa, komplikácie, drogy, alkohol a infekcie zohrávajú v tomto všetkom dôležitú úlohu. Budovali náš pocit bezpečia ešte predtým, ako sme sa narodili.

vnútorné dieťa Tak je to do šiestich rokov nášho života, kedy funguje mozog relatívne pomalým tempom (frekvencia mozgových vĺn Theta 4 – 7 cyklov za sekundu), čo je veľmi „vnímavý“ stav mozgových vĺn, a teda sme hlboko ovplyvnení našimi zážitkami, rodinou, kamarátmi, školou…

V tomto čase si vytvárame niečo ako scenár. Je to vlastne spôsob, ako spontánne reagujeme na podnety, aby sme „prežili“. A ďalšie skúsenosti tieto presvedčenia upevnia.

Tieto nezrelé scenáre potom prenášame aj dospelosti. Stále nie sme spokojní, pretože to dieťa v nás túži po pozornosti, porozumení, starostlivosti a podpore, ktorá sa nám nedostala v takom množstve, ako sme ju v tom čase potrebovali. Práve preto je dôležité, aby sme sa vrátili do doby svojho detského ja a niektoré scenáre prepísali. Ak tak neurobíme, je viac ako pravdepodobné, že budeme svoje chyby opakovať dokola. Táto zmena sa však nedá urobiť vedomím úsilím.

Ako sa prejavuje naše zranené vnútorné dieťa?

 • Nízke sebavedomie a sebaúcta
 • Nepekný obraz o vlastnom tele
 • Náladovosť
 • Emocionálna nerovnováha
 • Problémy s určovaním hraníc
 • Problémy s príjmom stravy
 • Samopoškodzovanie
 • Psycho-sexuálne ťažkosti
 • Faloš a nosenie masiek
 • Problémy s vlastnou identitou
 • Rebélia
 • Majetníckosť
 • Tyran/obeť
 • Problémy s intimitou
 • Problémy so záväzkami
 • Nedôvera v seba a v iných
 • Kriminálne správanie
 • Nadmerné klamstvo
 • Problémy s nadriadenými, strach z autorít
 • Branie zodpovednosti za ostatných
 • Závislosť (alkohol, drogy, cigarety, gablerstvo, sex, , workoholizmus, shopoholizmus…)
 • Nedostatok skutočných priateľov
 • Obsedantné správanie
 • Manipulatívnosť
 • Pasivita
 • Agresivita
 • Rodinná trauma
 • Hanba a tajomstvo

Ako pomôcť nášmu zranenému vnútornému dieťaťu?

Naučme sa, ako sa stretnúť, zachrániť a prijať“ toto zranené dieťa, ktoré stále žije hlboko v nás. Každý z nás je jediná osoba, ktorá vie zaručiť, že to dieťa nikdy neopustíme. Poznáme ho najlepšie, jeho túžby, jeho strach…

Cvičenie

Nájdite si svoju detskú fotku. Aby ste sa najlepšie stotožnili so sebou a empaticky sa pripojili k sebe samému. Zahľaďte sa na seba, dýchajte pomaly, plynulo. Predstavte si seba v tom veku. A ako dobrý láskavý rodič, ktorým sa stáva vaše súčasné ja, sa prihovorte svojmu detskému ja.

Rozprávajte so sebou pokojne, s láskou a trpezlivo. Prejavte súcit, ak je to potrebné. Podporte a povzbuďte svoje malé ja. Vytvorte si v mysli bezpečné miesto, kde sa budete môcť kedykoľvek stretnúť so svojim vnútorným dieťaťom a hrať sa spolu.

Keď sa sústredite, budete cítiť v sebe to, čo vám v detstve chýbalo. Ale teraz ste ako rodič a dokážete to svojmu vnútornému dieťaťu dať. Či je to láska, starostlivosť, prípadne nejaké darčeky a odmeny, ktoré vám v minulosti rodičia nedovolili.

Dajte vedieť svojmu dieťaťu vo vás, že je milované, oceňované, nemusí nikomu nič dokazovať, nemusí sa cítiť vinne, ani sa za nič hanbiť. Povedzte mu, že si zaslúži rešpekt, a že ste naň hrdí. Ubezpečte ho, že ste od teraz strážcom jeho bezpečia, nikto mu neublíži a že ho nikdy neopustíte. Tiež sa ospravedlňte, že ste si neboli doteraz vedomí bolesti a potrieb v minulosti a niekedy príliš tlačíte, aby ste zapôsobili na ostatných. Doprajte svojmu vnútornému dieťaťu voľnosť a slobodu, keď pocíti, že chce byť samo so svojimi myšlienkami.

Skúšajte svojmu vnútornému dieťaťu načúvať. Predstavte si seba teraz a vtedy ako sedíte vedľa seba, objímte sa, pobozkajte na čelo. Pravidelne sa pýtajte, ako sa cíti a čo chce. Ak chce plakať, utrite mu slzy. Upokojte ho, ak sa bojí, či cíti bolesť. Prijmite všetky svoje pocity a nereagujte negatívne na to, čo príde. Buďte so sebou trpezliví.

Sľúbte si, že urobíte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste vnútornému dieťaťu priniesli radosť, ktorá mu v živote chýbala. To vás bude oboch hlboko liečiť.

Aké zmeny môžeme očakávať po vyliečení svojho vnútorného dieťaťa?

Myslite na to, že liečenie sa deje rôznymi spôsobmi a treba naň čas. Ukážte svojmu telu úctu, je to domov vášho vnútorného dieťaťa. Udržujte ho čisté a bez toxínov. Uchovávajte ho v bezpečí, pretože taký má byť domov.

Myslite na emocionálne uzdravenie ako na fyzické hojenie rany. Všetko je jeden krok v čase. Ranu udržiavajte bez ďalšej kontaminácie. Vyhnite sa toxickým (nezahojeným) ľuďom a prostrediu.

uzdravte svoje vnútorné dieťaZachránenie a opätovné rodičovstvo vášho vnútorného dieťa vám umožní vyplniť medzery a umožniť vám žiť pozitívnejší a hodnotnejší život – so zábavou, smiechom, spontánnosťou, autenticitou a predovšetkým s láskou.

Pamätajte, prosím, že vaše vnútorné dieťa je skutočnou súčasťou vašej podvedomej mysle – zraneného dieťaťa, ktoré potrebuje vašu lásku, starostlivosť a súcit. Pretože nikto iný nemôže uzdraviť svoju bolesť a pomôcť vám uzavrieť mier s minulosťou.