Coach Samcová – Objav svoj potenciál

Každý z nás túži byť šťastný, spokojný a s ľahkosťou riešiť svoje problémy. Chceme mať harmonické vzťahy s blízkymi, ale aj byť sebavedomý medzi cudzími ľuďmi. Nechceme len prežívať, chceme skutočne žiť. Žiť podľa seba a nie podľa iných.

Život nám však nie vždy poskytne priestor a ľudí, ktorí podporujú rozvoj nášho plného potenciálu. Spoločnosť sa rokmi mení, a to, čo bolo kedysi neprístupné, sa dnes vyžaduje. Niekedy to však nevieme uchopiť, pretože nás to nemal kto naučiť. Žijeme podľa vzorcov, ktoré nám už neslúžia a nevieme sa vymaniť spod škrupiny, ktorá bráni nášmu rastu. Cítime, že tam je, ale nevieme ju rozbiť.

Koučing je však skvelý nástroj, vďaka ktorému objavíte svoj potenciál.

Bude mi potešením vás sprevádzať na tejto ceste objavovania vašich skrytách talentov, budovania akčného plánu, budovania sebavedomia ale hlavne života, po ktorom túžite.

„Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“
Sir John Whitmore, zakladateľ

 

Koučing alebo coaching je svetovo uznávaná, vysoko efektívna metóda osobného rastu a rozvoja, ktorá hľadá cestu k riešeniu a dosahovaniu cieľov, zohľadňujúca individuálne charakteristiky a potreby jednotlivca. Pracuje s jedinečnosťou každého človeka. Je to cesta od vízie k cieľom, od poznania možností k ich praktickej realizácii.

Spočíva v rozvíjaní potenciálu klienta, jeho sebadôvery, samostatnosti a schopností. Vedenie k preberaniu zodpovednosti a iniciatívy v súkromnom ale aj v pracovnom živote.