História koučingu II.

V prvej časti sme si povedali niečo o tom, ako, kde a kedy vznikol koučing. Už vieme, že základy moderného koučingu ako vednej disciplíny položili Timothy Gallwey a John Whitmore. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia uviedli na svetlo sveta metodológiu školy koučovania Inner Game (Vnútorná hra) a napísali sériu kníh Inner Winner (Vnútorný víťaz).

Hoci išlo pôvodne o koučing, ktorý sa využíval v športe, časom zistili, že táto metóda sa dá využiť aj v iných oblastiach života. Najskôr začali budovať firemnú kultúru, ale koučing sa rýchlo uchytil aj v osobnom živote vo viacerých sférach.

Hlavné oblasti, v ktorých sa koučing využíva

Koučing sa okrem športu často využíva aj v podnikaní (Business Coaching). Rozširuje pôsobnosť firiem, zamestnancov, manažérov a vedie ľudí k zdokonaľovaniu ich zručností a k motivácií k vyššiemu výkonu.

Výraznú oblasť koučingu tvorí osobný život (Life Coaching). Zameriava sa na osobnostný rast, stanovenie si životných cieľov, rozpoznávanie príležitostí, či vytvorenie spokojného a naplneného života. Podporuje našu kreativitu a zvyšuje naše sebavedomie.

Náš život výrazne ovplyvňujú vzťahy. Či sú to rodičia, súrodenci, deti, širšia rodina, kamaráti alebo kolegovia. Vďaka vzťahovému koučingu (Relationship Coaching) prekonáte osobné prekážky pri nadväzovaní vzťahov, získate kvalitné už existujúce vzťahy a dôjde k obojstranne uspokojujúcemu vzťahu s inými ľuďmi.

Naše vzťahy sa často dostávajú do rôznych konfliktov. Koučovanie konfliktov (Conflict Coaching) sa zameriava na to, aby sa nezhody riešili konštruktívne a premieňali sa na obojstranne prijateľné riešienia (Win-Win).

Health coaching rieši náš zdravý životný štýl a spôsoby, ako si vylepšiť a udržať pevné zdravie, zmeniť stravu, či zaradiť do nášho života viac pohybu.

International Coaching Federation (ICF)

Existuje niekoľko inštitúcií, ktoré združujú profesionálnych koučov. Medzi najznámejšie patrí práve ICF, ktorá združuje profesionálnych koučov z celého sveta. Dbá o to, aby koučovia profesne rástli a vzdelávali sa.

Po absolvovaní určitého počtu hodín teórie a praxe a úspešnom absolvovaní skúšok kouč získava medzinárodne uznávanú akreditáciu. Zároveň svoju úroveň profesionality môže zvyšovať odkoučovanými hodinami a zložením ďalších a ďalších skúšok. Týmto kouč získava tituly a pre klienta určitú garanciu profesionality.

Zároveň koučing má niekoľko striktných pravidiel (11 kompetencií kouča) definovaných International Coach Federation, ktoré držia profesionálneho kouča vykonávať svoju prácu svedomito a zodpovedne, so zameraním na potreby klienta a jeho ciele.

 

Akoby sám Gallwey povedal: „Hlavným cieľom koučovania je pomôcť klientovi odstrániť jeho vnútorné (mentálne a emocionálne) prekážky. Kouč umožňuje koučovanému prístup k doteraz nevyužitým úrovniam vedomia a k zodpovednosti, ktoré tvoria základ učenia, výkonu a zábavy v práci, v športe a v živote. Samotné vedomie je bez námahy liečivé. “

Dôležité fakty o koučingu:

  • Všetci máme v sebe viac potenciálu, než si uvedomujeme.
  • Všetci zasahujeme do objavovania a vyjadrovania tohto potenciálu viac, ako by sme chceli pripustiť.

Prístup Inner Game naznačuje, že ľudia môžu nielen dosiahnuť výsledky, ku ktorým sa zaviazali, ale môžu tak urobiť spôsobom, ktorý ich napĺňa, a učiť sa v tomto procese.