Koučing (nie len) pre deti s bábkami

45,00 

Kategórie:

Detský svet je plný fantázie a hier. Preto je pre nich určený iný druh koučingu. Pomocou bábok (maňušiek) dokážu deti vyjadriť svoje emócie, vyjadriť vzťahy k okoliu, k autoritám, ale tiež vedia vďaka tomu vyjadriť napríklad aj nechuť učiť sa v škole, či vysvetliť svoje nevhodné správanie.

Koučing s bábkami je vhodný veľakrát aj pre dospelých, ktorí majú problém so sebavyjadrovaním. Bábka je akýsi sprostredkovateľ ich vnútorného sveta prejaviť sa vedome.

Tento koučing s bábkami ponúkam v trvaní 45 min. a je spoplatnený sumou 45 €. Rezervácie prijímam na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk