Môžem jedine odporučiť. Koučing má moc pomôcť ľuďom s problémami, ktoré nevedia sami vyriešiť, lebo cez problém samotný nevidia riešenie. Eva Mária je veľmi vnímavá a citlivá koučka. Jedinou nevýhodou je, že v okolí jej kancelárie opravujú električkovú trať a spôsobuje to veľký hluk. Eva Mária ale spozorovala, že tento hluk mi spôsobuje nervozitu a uprela moju pozornosť na iné veci, že som si to prestal všímať. A nakoniec sme môj problém vyriešili nad mieru mojej spokojnosti.

Martin M.