fbpx
Podpora seniora

Podpora seniora

Viete, čo prežíva váš senior doma alebo v domove dôchodcov? Ja viem. V roku 2021 som absolvovala viac ako 800 hodín rozhovorov so seniormi, odhalila som ich strachy a podporila ich zvládanie, či zmiernila pocit osamelosti. Dodnes mnohé spolupráce pretrvávajú a moji klienti majú príjemný pocit zo svojej staroby.

Ak máte seniora, na ktorého nemáte toľko času, koľko by ste chceli, stretnem sa s ním alebo zavolám mu za Vás. Spoločnými rozhovormi ho alebo ju podporím a rozosmejem.

Referencie tu

Služba obsahuje 2-krát týždenne osobný (Bratislava) alebo telefonický rozhovor so seniorom v dĺžke približne 50 minút počas celého mesiaca – dokopy 8 stretnutí/hovorov. Služba je účtovaná v sume 229 €.

Všetky podmienky si s Vami vopred dohodnem osobne alebo telefonicky, takisto po každom stretnutí Vám poskytnem report zo stretnutia – t.j. dostanete správu o psychickom stave Vášho seniora a odporúčania.

(Obsahy rozhovorov ostávajú v súlade s etickým kódexom utajené – pokiaľ nejde o ohrozenie života a zdravia klienta, alebo sám klient nerozhodne inak.)

Rezervácie prijímam na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk