cenník

Termín na koučovanie si dohodnite telefonicky na +421 948 288 730 alebo e-mailom na evamaria@samcova.sk

Jedno koučovacie stretnutie trvá 45 minút.

Platbu je možné uskutočniť v hotovosti v deň stretnutia, platbou vopred na účet SK2309000000000177854618.

služba cena
koučing 1x 45 €
koučing 5x 210 €
ušetríš 15 €
vzťahový koučing
(stretnutie 2x 45 min. s každým z partnerov, 1x spoločne 90 min.)
150 €
vzťahový koučing
(každé ďalšie stretnutie vo dvojici 90 min.)
70 €
koučing pre deti a mládež
(potrebné predložiť platný školský preukaz/ISIC)
30 €
športový koučing 45 €
WORKSHOP: Kto som? 21 €

Storno poplatok pri zrušení koučovacieho stretnutia neskôr ako 24 hodín, sa účtuje v plnej výške.