Cenník

Každé koučovacie stretnutie trvá 45 minút a je možné ho absolvovať osobne alebo online prostredníctvom aplikácii Zoom, Skype, alebo Whatsapp.

Cena za koučovacie sedenie je nasledovná:

služba cena
1x koučing 45 €
5x koučing 210 €
10x koučing 390 €
koučing na sebalásku 349 €
podpora seniora 89 €
vzťahový koučing
(3×45 min. + 90 min.)
200 €
1x koučing pre deti s bábkami 45 €
krízová intervencia zdarma

REZERVÁCIE

Stretnutie si môžete dohodnúť telefonicky na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk
Sumu je potrebné uhradiť najneskôr v deň stretnutia na číslo účtu SK2309000000000177854618 alebo osobne v hotovosti. Ku každej platbe je vystavená faktúra, ktorá slúži ako daňový doklad.

Lehota na stornovanie rezervácie stretnutia zo strany klienta je 24 hodín pred začiatkom sedenia. Po uplynutí tejto doby sa klientovi účtuje plná suma.