Podpora seniora

Podpora seniora

Viete, čo prežíva váš senior doma alebo v domove dôchodcov? Ja viem. V roku 2021 som absolvovala viac ako 800 hodín rozhovorov so seniormi, odhalila som ich strachy a podporila ich zvládanie, či zmiernila pocit osamelosti.

Ak máte seniora, na ktorého nemáte toľko času, koľko by ste chceli, zavolám mu. Spoločnými rozhovormi ho alebo ju podporím a rozosmejem.

Referencie tu

Služba obsahuje 3-krát týždenne telefonický rozhovor so seniorom v dĺžke približne 30 minút počas celého mesiaca – dokopy 12 hovorov. Služba je účtovaná v sume 99 €. Podmienkou je, aby mal senior k dispozícii telefón. Rezervácie prijímam na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk