„Hackni“ svoj mozog z úzkosti z koronavírusu

Neistota týkajúca sa korona vírusu rozširuje úzkosť prostredníctvom „sociálnej nákazy“. Psychiater Judson A. Brewer z Brown University (Rhode Island, USA) hovorí o tom, ako sa úzkosť a panika rodia zo strachu. Strach nám pomáha prežiť – je to najstarší mechanizmus na prežitie, aký máme. Strach nás učí ako sa vyhnúť nebezpečným situáciám. Evolučne nám vytvára […]

História koučingu II.

V prvej časti sme si povedali niečo o tom, ako, kde a kedy vznikol koučing. Už vieme, že základy moderného koučingu ako vednej disciplíny položili Timothy Gallwey a John Whitmore. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia uviedli na svetlo sveta metodológiu školy koučovania Inner Game (Vnútorná hra) a napísali sériu kníh Inner Winner (Vnútorný víťaz). Hoci išlo […]

História koučingu I.

Koučing je zmes psychológie, neuro-lingvistického programovania, spoznávania seba samého a napredovanie vďaka vlastným schopnostiam ale hlavne práce s naším podvedomím. Táto samostatná vedná disciplína patrí medzi tie mladšie. Je tu len od roku 1970 a za všetko môžu títo dvaja páni: John Whitmore (1937-2017) a Timothy Gallwey (1938). Čo je to koučing? Predtým, než sa […]