Koučing

Koučing (z anglického coaching) je moderná metóda, ktorá efektívne pomáha v osobnom rozvoji. Vďaka špecifickému prístupu objavíte v sebe silu, odvahu, motiváciu, hlbší zmysel života a zároveň zbúrate bloky – vzorce získané v minulosti, ktoré Vám už neslúžia.

Vďaka koučingu získavate priestor na objavenie vlastného riešenia, čím budujete nie len svoje sebavedomie, ale aj odhodlanie a silu veci skutočne riešiť a úspešne dokončiť. Maximalizujete svoj výkon, zlepšíte si komunikáciu s okolím a buduje si život, po krotom túžite.
Koučing je istým spôsobom mentálne cvičenie. Je to zmena myslenia, kedy koučovaný je vďaka otázkam kouča nútený myslieť inak, z inej perspektívy.
Koučovaný väčšinou cez problém nevidí na cestu, ktorá vedie k cieľu. Možno má nejaké sny, ciele, ale nevie ich uskutočniť. To niekedy vedie k prokrastinácii, alebo až k depresii.

Ako vyzerá koučing u mňa?

Stretnutie u mňa prebieha v príjemnej atmosfére. Klient sa usadí na gauči, ponúknem mu čaj, kávu, keksíky, tyčinky… Na začiatku ho nechám hovoriť o jeho snoch. Pokojne môžu byť nereálne na prvý pohľad. Ten sen však človek z nejakého dôvodu má. Potom sa začnem pýtať otázky, ktoré upresnia jeho cieľ a stáva sa reálnym. Niekedy sa aj zmení. V podstate „nútim“ klienta premýšľať o jeho cieli, čo mu to prinesie, prečo to chce… Následne hľadáme možnosti, akým spôsobom sa klient dostane k svojmu cieľu. Vtedy klient dostáva papier a pero, aby si svoje nápady mohol zapisovať.

Takto častokrát za 45 min. dokážeme spoločne vypracovať detailný plán, konkrétne kroky za klientovým snom.

Celý koučing je založený na jedinečnosti každého z nás, pracuje s vnútornou energiou, kvalitami, silnými stránkami človeka. Čokoľvek, čo klient rieši, v konečnom dôsledku zvyšuje aj jeho sebavedomie.

Týmto spôsobom sa dá nájsť aj to, čo nás blokuje v tom, aby sme sa k cieľu dostali.