Koučing

„Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“
Sir John Whitmore, zakladateľ

Čo je to koučing

Koučing alebo coaching je svetovo uznávaná, vysoko efektívna metóda osobného rastu a rozvoja, ktorá hľadá cestu k riešeniu a dosahovaniu cieľov, zohľadňujúca individuálne charakteristiky a potreby jednotlivca. Pracuje s jedinečnosťou každého človeka. Je to cesta od vízie k cieľom a od poznania možností k ich praktickej realizácii.
Spočíva v rozvíjaní potenciálu klienta, jeho sebadôvery, samostatnosti a schopností. Vedenie k preberaniu zodpovednosti a iniciatívy v súkromnom ale aj v pracovnom živote.

Koučing je zmesou toho najlepšieho zo psychológie, neuro-lingvistického programovania, opiera sa o náuky o fungovaní mozgu a spája komplexnú metodológiu koučingu ako takého.

Viac o koučingu sa dozviete na blogu v článkoch História koučingu I. a História koučingu II.

Prečo certifikovaný ICF kouč?

„Profesionálni kouči vytvárajú trvalé partnerstvá zamerané na pomoc klientom plniť rozhodnutia v osobnom a profesionálnom živote. Kouči pomáhajú ľuďom zlepšovať výkon a skvalitňovať život.“
International Coach Federation (ICF)

Kouč neradí, nehodnotí a nedáva svoje nápady či názory, ale kladie koučovacie otázky, ktoré vedú klienta k premýšľaniu a uvedomeniu si jeho vlastných zdrojov, ktoré môže použiť na ceste za úspechom.

Pomáha nájsť odpovede na tvoje vlastné otázky, získať inšpirácie, ktoré budeš vedieť ihneď aplikovať v praxi. Pomáha pri stanovení cieľov a ich dosiahnutiu, pomáha nájsť riešenia alebo alternatívy pre riešenie problémov. Napomáha k získaniu zdravého sebavedomia, sebaistoty a zbaví ťa pocitu neúspechu.

Pri procese si vytýčiš cieľ, ktorý na konci aj úspešne dosiahneš.

V ktorých oblastiach mi koučing pomôže?

 • Sebadôvera
 • Motivácia
 • Potenciál
 • Schopnosti
 • Pracovné ciele a kariéra
 • Osobné ciele
 • Životné ciele
 • Vzťahy
 • Životný štýl
 • Kreativita
 • Rozhodnutia pri dôležitých životných zmenách
 • Fajčenie
 • Prokrastinácia
 • Tímový koučing
 • Výkonnostný koučing
 • Koučing predaja
 • Sociálne zručnosti
 • A iné

Ako vyzerá môj koučing

Koučujem podľa ICF kompetencií.

Snažím sa s klientom budovať dôveru, pretože od nej závisí výsledok nášho stretnutia. Čím viac sa klient otvorí, tým viac mu dokážem pomôcť. Aj to je dôvod, prečo klienta počas koučovacieho rozhovoru oslovujem krstným menom. Pokiaľ to klientovi nevadí, tykáme si.

Som rada, ak sa klient cíti príjemne, preto netrvám na tom, aby naše stretnutie prebiehalo v kancelárii. Odporúčam však pokojné miesto, kde sa klient cíti príjemne a môže uvoľniť, otvoriť a nie sme rušení množstvom ľudí.

Každého klienta pozorne počúvam a vnímam, aby som ho mohla plynule naviesť k jeho cieľu, a aby klientove objavené vnútorné zdroje boli pre neho hodnotou, na ktorej môže postaviť svoju motiváciu. Verím, že klient je najväčší odborník na svoj život a pomáham mu to objaviť. Verím v jeho potenciál a podporujem ho v tvorení jeho vízie, cieľa a krokov, ktoré k tomu smerujú.

Koučing sa stal mojou vášňou, a preto sa snažím aj v klientovi vzbudiť vášeň práve pre ten jeho cieľ.