O mne

“Live Your Dream & Wear Your Passion.”

(Ži svoj sen a obliekaj si svoju vášeň.)

Takto nejako znie moje motto, ktorým sa snažím riadiť. Koučing sa stal mojou vášňou, ktorú naozaj na sebe (so sebou) nosím. Moje meno je Eva Mária Samcová a môžem s vďačnosťou povedať, že sa teším s každým klientom, ktorého môžem sprevádzať na ceste osobného rastu, objavovania potenciálu a plnenia si snov.

Kedysi tomu však bolo inak. Pracovala som v IT oblasti a istý čas ma to napĺňalo. Potom sa v mojom živote vyskytlo turbulentné obdobie, ktoré všetko zmenilo. Nabrala som odvahu a silu, a urobila kroky, vďaka ktorým prežívam svoje šťastie, žijem svoj sen a mám možnosť sprevádzať ostatných k podobnému naplneniu.

Urobila som si medzinárodnú certifikáciu na koučing (ICF) a prešla výcvikom. Okrem toho vždy som bola vnímavý analytik a milovala psychológiu. Bola som nápomocná svojim blízkym, ale chcelo to profesionalitu. A tak sa začalo aj moje ďalšie vzdelávanie vo vzťahovom koučingu, NLP, ale hlavne v psychológii, ktorá všetko spája a dáva tomu hlbší rozmer a pochopenie.
Rok 2020 priniesol so sebou nové výzvy, a vďaka tomu sa venujem s rešpektom a pokorou aj krízovej intervencii. Hoci je to náročná práca, každý deň ma učí vďačnosti za maličkosti, ktoré nám život ponúka.