fbpx

O mne


“Live Your Dream & Wear Your Passion.”

(Ži svoj sen a obliekaj si svoju vášeň.)

Ahoj, moje meno je Eva Mária Samcová, som žena, ktorá prežila, koučka osobného rozvoja, sebalásky a motivácie, neutíchajúca študentka psychológie a kompletného sebarozvoja, krízová interventka, ale hlavne som šťastný človek.

Mojím životným poslaním je urobiť tento svet aspoň o kúsok lepším miestom pre život. Nie je to len fráza. Tak, ako dýcham, snažím sa svojim talentom počúvať a v správnom čase položiť správnu otázku, pozitívne ovplyvniť život nie len sebe a svojim blízkym, ale aj svojim klientom.

Viem presne, čo je to bolesť a byť na dne – sama som tam bola, a preto viem, koľko odvahy a sily treba na to, aby sme vyšli hore a zmenili svoj osud. Ale stojí to za to!

Ak aj Ty túžiš po zmene, bude mi cťou Ťa na tejto ceste sprevádzať, povzbudzovať a podporovať Ťa.

Nikdy nie je neskoro! Aj to je dôvod, prečo som sa po viac ako 10 rokoch pôsobenia v online svete rozhodla splniť si vlastný sen a venovať niečomu, čo ma posúva k naplnenému životu a napĺňa život aj iných. Vďaka výcviku a medzinárodnej certifikácii v koučingu (ICF – International Coaching Federation) mám tú česť sprevádzať mojich klientov na ceste osobného rastu, objavovania potenciálu a plnenia si snov.

Neustálym vzdelávaním sa prinášam do koučingu hlbšie pochopenie potrieb svojich klientov a ich následné naplnenie. Preto dobre viem, že zmenu dokážeme urobiť tu a teraz, a nie ju odkladať, keď príde „vhodnejší“ čas.

Som presvedčená, že toto je pre Teba dostatočné znamenie.
Zmena, po ktorej túžiš, je na dosah ruky. Stačí urobiť prvý krok a dohodnúť si so mnou stretnutie na koučing, a urobiť pre seba niečo úžasné.

Dohodni si so mnou stretnutie na evamaria@samcova.sk alebo na +421 948 288 730.

Moje vzdelanie v oblasti psychológie a osobného rozvoja:

 • Pan-European University, fakulta psychológie
 • Toronto Forensic Institute, Psychopathology
 • Life Coaching, PowerCoaching (ICF)
 • Relation Coaching, PowerCoaching (ICF)
 • Life Coaching, EverCoach by Mindvalley
 • NeuroCoaching, Institute of Entrepreneurship Development
 • GroupCoaching, Institute of Entrepreneurship Development
 • NeuroLinguistic Programming, Ramsay
 • NLP, Batnett (ABNL)
 • ASSYST pre dospelých, ASSYST pre deti, Čepelíková
 • Krízová intervencia, IPčko
 • Krízová intervencia, Čepelíková
 • Hypnóza, LaMedix
 • Regresná hypnóza, LaMedix
 • Agape Technique I, II, Petronczki
 • Lüscherov test farieb, Altman
 • Traumatizácia v detstve a zdravie v dospelosti, Kaščáková, Vargová
 • Ako sa formuje osobnosť človeka a čo všetko by sme o tom mali vedieť, Bátovská
 • Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správania, Kaščáková
 • Vývin citových vztahů od narození do dospělosti, Pöthe
 • Vzťahové väzba – teória a prax, Zimová
 • Skríning disociatívnych porúch pomocou DES-II, Vojtová
 • Úvod do Body-Psychoterapie, Morcinek
 • Rodinná doska, Bátovská
 • Dom – strom – osoba, Priehradná
 • Práca s pármi v kríze, Rataj
 • Vzdelávanie v oblasti Mindfulness, Meditácia, Kondičný tréner I. stupňa,…
 • a mnoho, mnoho ďalších…

Niektoré moje certifikáty a osvedčenia

Významné ocenenia:

 • Nominácia na Kouč roka, Learning & Development Awards
 • Poďakovanie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského za prácu počas 2. vlny covid-19 (krízová intervencia)

 

Aktuálne a predchádzajúce spolupráce

 • Vytvorenie a aktívne využívanie špeciálneho programu zameraného na spracovanie traumatických skúseností, stabilizáciu, osobný rast a sebadôveru Podporno-adaptačno-integračný program (PAIP) pre všetky vekové kategórie (momentálne poskytovaný Ukrajincom)
 • Spolupráce:
  • AVA, o. z. (krízový intervent na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, odborný garant programu PAIP)
  • Dobrovoľná civilná ochrana, o. z. (krízový intervent na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, program PAIP)
  • Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy (v rámci Centra pomoci počas vojnového konfliktu na Ukrajine aktivity spojené s programom PAIP, krízová intervencia)
  • Equita, o. z. (krízový intervent počas pandémie Covid-19, krízový intervent počas vojnového konfliktu na Ukrajine, krízový intervent počas migrantskej krízy)
  • Tenenet, o. z. (krízový intervent pri práci s Ukrajincami utekajúcimi pred vojnovým konfliktom)
  • Slovenská zdravotnícka univerzita, Nemocnica Kramáre (krízová intervencia počas pandemického obdobia Covid-19)
  • Domov dôchodcov, Pažítkova 2, Bratislava (pomocný psychológ, krízový intervent počas pandemického obdobia Covid-19)

 

Poskytnuté rozhovory pre médiá:

časopis Slovo+, rozhovor na tému vzťahy, 17. 11. 2023

časopis Evita, rozhovor na tému vzťahy, 31. 8. 2023

webový portál Grand Magazín, hovorila som o vyhorení, 18. 7. 2022

webový portál Grand Magazín, hovorila som o relaxe, 4. 11. 2022

relácia Klub 24, RTVS – rozhovor k téme vojna na Ukrajine a krízová intervencia, 1. 5. 2022, video (16:35)

podcast aktuality.sk – rozhovor na tému krízová intervencia počas vojny na Ukrajine, 27. 4. 2022, audio (14:30)

podcast LifeStarter – rozhovor na tému koučing a učenie, 3. 12. 2021