fbpx

Služby

KOUČING NA SEBALÁSKU

Kouč Samcová - Objav svoj potenciál a ži svoj sen!

Sebaláska nie je sebeckosť ani narcizmus. Je to náš najdlhší a najkrajší vzťah, aký máme.

Nie všetci však mali to šťastie, že ich to doma naučili, alebo naučili správne. Preto uviazneme v nesprávnych vzťahoch, v nesprávnom zamestnaní, prípadne čakáme, že jedného dňa sa stane zázrak a všetko sa zmení. Ale veci tak nefungujú. Jediný, kto nás zachráni sme my sami.

Ponúkam svoj najobľúbenejší koučing na budovanie sebalásky spojený s cvičeniami, podporou a motiváciou. Ku koučingu prislúcha aj pracovný zošit a meditačné cvičenia.

 

Koučing na sebalásku obsahuje 8 stretnutí (osobne alebo online), dve stretnutia počas 4 týždňov (prípadne podľa dohody, každé stretnutie v trvaní 45 minút). Hodnota koučingu na sebalásku má nevyčísliteľnú hodnotu, ponúkam ju však za 349 €. Termín si môžete rezervovať na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk 

VZŤAHOVÝ KOUČING


Okrem koučingu zameraného na osobnostný rast a biznis sa venujem vzťahovému koučingu.

Niekedy sa stáva, že naše vzťahy uviaznu na bode, z ktorého nevidíme východisko. Vzťah upadne do stereotypu, odsudzíme sa, hádame sa, prestávame sa spolu efektívne rozprávať… zrazu si nerozumieme a máme pocit, že žijeme s cudzím človekom.

Práve preto ponúkam vzťahový koučing, ktorý je skvelým riešením. Analyzuje, aký vzťah zažívate, aký si želáte, rozlúšti vaše typy komunikácie a naučí vás vzájomne si porozumieť. Rozvinie lásku a harmóniu a vzájomnú podporu.

Skladá sa zo štyroch stretnutí. Úvodné stretnutie je spoločné, kde si nastavíme pravidlá. Ďalšie dve stretnutia prebiehajú zvlášť s každým z partnerov. Ak potrebujete stretnutí viac, je možné ich dokúpiť v sume 45 € za sedenie. Štvrté stretnutie prebieha spoločne s oboma partnermi. Na tomto stretnutí sa dohoduje spoločný cieľ, jeho konkrétne kroky a nastavuje sa súlad oboch partnerov.

Vzťahový koučing je účtovaný v sume 200 €, kde ide o štyri stretnutia, úvodné spoločné a prvé dve stretnutia v trvaní 45 min. (3×45 min.) sú s každým z partnerov zvlášť, tretie je partnermi spoločne v dĺžke 90 min. Každé ďalšie stretnutie je účtované 45 € za 45 min. Termín si môžete rezervovať na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.skPODPORA SENIORA


Viete, čo prežíva váš senior doma alebo v domove dôchodcov? Ja viem. V roku 2021 som absolvovala viac ako 800 hodín rozhovorov so seniormi, odhalila som ich strachy a podporila ich zvládanie, či zmiernila pocit osamelosti.

Ak máte seniora, na ktorého nemáte toľko času, koľko by ste chceli, zavolám mu. Spoločnými rozhovormi ho alebo ju podporím a rozosmejem.

Služba obsahuje 3-krát týždenne telefonický rozhovor so seniorom v dĺžke približne 30 minút počas celého mesiaca – dokopy 12 hovorov. Služba je účtovaná v sume 180 €. Podmienkou je, aby mal senior k dispozícii telefón. Rezervácie prijímam na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk

 KOUČING (NIE LEN) PRE DETI S BÁBKAMI


Detský svet je plný fantázie a hier. Preto je pre nich určený iný druh koučingu. Pomocou bábok (maňušiek) dokážu deti vyjadriť svoje emócie, vyjadriť vzťahy k okoliu, k autoritám, ale tiež vedia vďaka tomu vyjadriť napríklad aj nechuť učiť sa v škole, či vysvetliť svoje nevhodné správanie.

Koučing s bábkami je vhodný veľakrát aj pre dospelých, ktorí majú problém so sebavyjadrovaním. Bábka je akýsi sprostredkovateľ ich vnútorného sveta prejaviť sa vedome.

Tento koučing s bábkami ponúkam v trvaní 45 min. a je spoplatnený sumou 45 €. Rezervácie prijímam na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk 

PRVÁ POMOC (KRÍZOVÁ INTERVENCIA)


Krízová intervencia je okamžitá a krátkodobá pomoc v akútnej krízovej situácii.

Väčšinou ide o nepredvídané situácie, preto aj samotný postup pomoci je okamžitý a zameraný na eliminovanie bezprostredného ohrozenia. Cieľom krízovej intervencie je riešenie akútneho stavu, stabilizácia emócií a nasmerovanie klienta na ďalšie možnosti riešenia so zameraním na zlepšenie kvality života.

V prípade, že ste sa ocitli v krízovej situácii, napíšte mi na email pomoc@samcova.sk, kde si dohodneme následnú komunikáciu.

Krízovú intervenciu poskytujem ZDARMA!