Ostatné služby

Svoje odborné vzdelanie som získala vo viacerých smeroch osobného rastu v USA, v Kanade, vo Veľkej Británii a na Slovensku. Preto okrem koučingu ponúkam služby, ktoré sú nápomocné pri sebarozvoji, zvýšení sebavedomia, ale aj pri rušení starých programov v našom mozgu a nahrádzanie ich novými, pre nás výhodnejšími.
Všetky služby vychádzajú z poznatkov psychológie a neurovedy (veda o fungovaní mozgu).

Hypnóza, hypnoterapia, komunikačná hypnóza

Hypnóza ako taká je zmenený stav vedomia. Má rôzne hladiny. Najsilnejšia je náš prirodzený spánok, najjemnejšia je tá, kedy napríklad kráčame po ulici a hlavu máme inde, prípadne snívame s otvorenými očami. Ja sa venujem práve tejto jemnejšej hypnóze, kedy môžem s klientom viesť rozhovor, nájsť problém, vyriešiť ho a NLP sugesciami dostať do klienta pozitívne návyky.

Cena za sedenie sa odvíja od jeho dĺžky (1 €/1 min.) Sedenie trvá priemerne 1-2 hodiny.

NLP (neuro-lingvistické programovanie)

Neuro-lingvistické programovanie je založené na poznatkoch o fungovaní mozgu (neuroveda). Dajú sa ním zrušiť staré návyky, zlozvyky a nahradiť ich novými, pre nás prospešnejšími. Je však veľmi dôležité vedieť, aký jazyk použiť, aké slová a slovné spojenia, aby sa správne ukotvili v našom mozgu, a aby sme s nimi žili akoby odjakživa.
Rada túto službu ponúkam v prepojení s ľahkou komunikačnou hypnózou, nakoľko „zápis“ sa robí na podvedomej úrovni.

Cena za sedenie sa odvíja od jeho dĺžky (1 €/1 min.) Sedenie trvá priemerne 1 hodinu. Odporúčam aspoň 3 opakovania v rozostupe týždeň, max. 2 týždne.

Niekoľko základných informácií o fungovaní mozgu

Náš mozog funguje v dvoch úrovniach. Jednou je vedomie. Je to časť zodpovedná za to, že práve v tejto chvíli čítaš tieto riadky a premýšľaš, čo znamenajú. Môžeme to nazvať aj rácio.
Druhou je podvedomie. Je to činnosť, ktorú robíme automaticky. Napríklad už vieš čítať, poznáš význam slov, sedíš na stoličke prípadne kráčaš, dýchaš… Tieto veci robíš podvedome. Neriadime ich vedomou časťou (v tejto chvíli), skôr ich robíme prirodzene. Buď sme sa ich naučili (čítanie, kráčanie), alebo patria medzi základné životné funkcie (dýchanie).
Na podvedomej úrovni zároveň zachytávaš vôňu, hluk z ulice, tvrdosť stoličky, ale vedome tomu neprikladáš význam. Podvedomie ale zapisuje všetko.
Preto, ak chcem efektívne pracovať so svojimi klientmi, potrebujem pracovať s ich podvedomím. To spôsobí, že nové pozitívne návyky bude robiť prirodzene, bez väčšej námahy.

Všetky spomínané metódy vnútornej pozitívnej zmeny sú pre klienta bezbolestné (na fyzickej aj psychickej úrovni), prirodzené, ako keď sme sa ako malí učili chodiť. Tým, že sami vidíme pokrok, motivuje nás to napredovať stále viac a viac.