Ostatné služby

VZŤAHOVÝ KOUČING

Okrem koučingu zameraného na osobnostný rast a biznis sa venujem vzťahovému koučingu.

Niekedy sa stáva, že naše vzťahy uviaznu na bode, z ktorého nevidíme východisko. Vzťah upadne do stereotypu, odsudzíme sa, hádame sa, prestávame sa spolu efektívne rozprávať… zrazu si nerozumieme a máme pocit, že žijeme s niekym iným.

Práve preto ponúkam vzťahový koučing, ktorý je skvelým riešením.Skladá sa z troch stretnutí. Prvé a druhé stretnutie prebieha zvlášť s každým z partnerov. Práve preto, že každý má iný pohľad na situáciu, vypočujem si verziu každého z vás osamote. A samozrejme, aj pohľad na možné riešenie. Tretie stretnutie prebieha spoločne s oboma partnermi. Tu sa snažíme nájsť nejaký spoločný súlad.

Niekedy sa stáva, že tri stretnutia sú málo, pretože niektorý z partnerov, alebo obaja potrebujú viac času a priestoru. Pracujem s klientmi až do chvíle, kým príde k nejakému rozhodnutiu a cieľu oboch partnerov.

Vzťahový koučing je účtovaný v sume 200 €, kde ide o tri stretnutia, prvé dve stretnutia v trvaní 45 min. sú s každým z partnerov zvlášť, tretie je partnermi spoločne v dĺžke 90 min. Každé ďalšie stretnutie je účtované 45 € za 45 min. Termín si môžete rezervovať na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk

KOUČING (NIE LEN) PRE DETI S BÁBKAMI

Detský svet je plný fantázie a hier. Preto je pre nich určený iný druh koučingu. Pomocou bábok (maňušiek) dokážu deti vyjadriť svoje emócie, vyjadriť vzťahy k okoliu, k autoritám, ale tiež vedia vďaka tomu vyjadriť napríklad aj nechuť učiť sa v škole, či vysvetliť svoje nevhodné správanie.

Koučing s bábkami je vhodný veľakrát aj pre dospelých, ktorí majú problém so sebavyjadrovaním. Bábka je akýsi sprostredkovateľ ich vnútorného sveta prejaviť so vedome.

Tento koučing s bábkami ponúkam v trvaní 45 min. a je spoplatnený sumou 45 €. Rezervácie prijímam na tel. čísle +421 948 288 730 alebo emailom na evamaria@samcova.sk

KRÍZOVÁ INTERVENCIA

Krízová intervencia je okmažitá a krátkodobá pomoc v akútnej krízovej situácii.

Väčšinou ide o nepredvídané situácie, preto aj samotný postup pomoci je okamžitý a zameraný na eliminovanie bezprostredného ohrozenia. Cieľom krízovej intervencie je riešenie akútneho stavu, stabilizácia emócií a nasmerovanie klienta na ďalšie možnosti riešenia so zameraním na zlepšenie kvality života.

V prípade, že ste sa ocitli v krízovej situácii, napíšte mi na email pomoc@samcova.sk, kde si dohodneme následnú komunikáciu.

Krízovú intervenciu poskytujem ZDARMA!