Objav svoj potenciál

Každý z nás túži byť šťastný, spokojný a s ľahkosťou riešiť svoje problémy. Chceme mať harmonické vzťahy s blízkymi, ale aj byť sebavedomý medzi cudzími ľuďmi. Nechceme len prežívať, chceme skutočne žiť. Žiť podľa seba a nie podľa iných.

Life Coaching

Poznať sám seba, svoje talenty a silné stránky nás robí jedinečnými a vďaka tomu môžeme žiť autentický život podľa seba a svojich predstáv, plniť si sny a osobnostne rásť.

Vzťahový koučing

Mať harmonické vzťahy v súkromí či v práci je dôležité nie len pre našu osobnú psychickú pohodu, ale aj pre to, že čokoľvek robíme, práve kvalita vzťahov ovplyvňuje naše konanie.

Koučing s bábkami

Hoci tento koučing je určený primárne pre deti a mládež, je vhodný aj pre tých, ktorí majú problém hovoriť o svojich pocitoch. Takto môžu nazrieť do svojho vnútra a posunúť sa vpred.

Krízová intervencia

Život má zmysel. Aj keď sa občas ocitneme v slepej uličke a nenachádzame riešenia. Práve preto som tu pre Teba a budem Ťa sprevádzať z krízovej situácie a hľadať s Tebou možnosti, ako to zmeniť.

Koučing

Každý z nás túži byť šťastný, spokojný a s ľahkosťou riešiť svoje problémy

Chceme mať harmonické vzťahy s blízkymi, ale aj byť sebavedomý medzi cudzími ľuďmi. Nechceme len prežívať, chceme skutočne žiť. Žiť podľa seba a nie podľa iných.

Život nám však nie vždy poskytne priestor a ľudí, ktorí podporujú rozvoj nášho plného potenciálu. Spoločnosť sa rokmi mení, a to, čo bolo kedysi neprístupné, sa dnes vyžaduje. Niekedy to však nevieme uchopiť, pretože nás to nemal kto naučiť. Žijeme podľa vzorcov, ktoré nám už neslúžia a nevieme sa vymaniť spod škrupiny, ktorá bráni nášmu rastu. Cítime, že tam je, ale nevieme ju rozbiť.

Koučing je však skvelý nástroj, vďaka ktorému objavíte svoj potenciál.

Bude mi potešením vás sprevádzať na tejto ceste objavovania vašich skrytách talentov, budovania akčného plánu, budovania sebavedomia ale hlavne života, po ktorom túžite.

„Koučing generuje a zároveň vyžaduje oveľa pozitívnejší prístup k sebe a k druhým. Koučing je uvoľňovanie ľudského potenciálu.“ Sir John Whitmore, zakladateľ

Koučing alebo coaching je svetovo uznávaná, vysoko efektívna metóda osobného rastu a rozvoja, ktorá hľadá cestu k riešeniu a dosahovaniu cieľov, zohľadňujúca individuálne charakteristiky a potreby jednotlivca. Pracuje s jedinečnosťou každého človeka. Je to cesta od vízie k cieľom, od poznania možností k ich praktickej realizácii.

Spočíva v rozvíjaní potenciálu klienta, jeho sebadôvery, samostatnosti a schopností. Vedenie k preberaniu zodpovednosti a iniciatívy v súkromnom ale aj v pracovnom živote.

Rezervácia termínu

Rezervujte si termín

Ak chcete zmeniť svoj život a žiť ho podľa seba, urobte tak hneď! Veď kedy inokedy, ak nie teraz a tu?
Rezervujte si termín ešte dnes. Som presvedčená, že ak sa teraz rozhodnete pre zmenu, tak ju aj dosiahnete.

Koučujem každý deň od 7:00 - 21:00 hod., od pondelka do nedele.
Za 45 minút dokážete urobiť tú zmenu, ktorú ste doteraz nevedeli spraviť možno aj celý život. Spoločne vypracujeme plán, podľa ktorého sa každý deň dokážete krok za krokom priblížiť k svojmu cieľu, zvýšite si sebavedomie, zlepšíte vzťahy a začnete žiť šťastnejší a vyrovnanejší život.

kontaktný formulár